Lajmërime

Banka Kombëtare Tregtare raporton se fitimi neto në qershor 2022, vetëm për BKT Shqipëri ka rezultuar 53 mil USD krahasur me fitimin neto prej 39 mil USD të muajit qershor 2021.  Treguesit financiarë raportohen në përputhje me SNRF, Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar i cili prej më shumë se 10 vitesh është një kërkesë ligjore dhe fiskale në bazë të Ligjit të Kontabilitetit dhe kuadrit tatimor.
 
Kjo rritje por edhe të gjithë treguesit e tjerë financiarë tregojnë një performancë të shkëlqyer duke konfirmuar edhe një herë qëndrueshmërinë dhe përfitueshmërinë e lartë të BKT si edhe vendosmërinë e bankës për të vazhduar të jetë banka lider në treg dhe një nga taksapaguesit më të mëdhenj në Shqipëri. 

Lajmet e tjera

Banka Kombëtare Tregtare vlerësohet nga Global Finance si ‘’Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2024’’
Global Finance shpalli çmimet e saj për të 31-in vit radhazi për bankat më të mira në Evropën Qendrore dhe Lindore për vitin 2024.
Emea Finance vlerëson Bankën Kombëtare Tregtare për të trembëdhjetën herë me 4 çmime të rëndësishme
Banka Kombëtare Tregtare është vlerësuar si "Banka më e Mirë në Shqipëri" dhe "Banka më Novatore".
BKT feston rihapjen e degës historike në Durrës
Sot më datë 23 nëntor në qytetin e Durrësit u festua rihapja e degës historike të BKT në këtë qytet.