Lajmërime

EMEA FINANCE ÇMON BKT PËR TË NËNTËN HERË SI BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI

Tirana, Shqipëri (29 prill 2019) – Banka Kombëtare Tregtare  është përzgjedhur si “Banka më e Mirë në Shqipëri për 2018” nga revista EMEA Finance. Për të nëntin vit radhazi çmim “Banka më e mirë në Shqipëri” i është dhënë BKT nga kjo revistë prestigjioze duke theksuar vlerësimin e saj përgjatë viteve.
Vizioni editorial i revistës EMEA Finance është 'zëri i pavarur' - ai që flet në nivelin më të lartë të integritetit dhe etikës gazetareske - për komunitetin financiar, klientët e tij dhe furnitorët në të gjithë rajonin e EMEA.
Shifrat kanë theksuar pozicionin e konsoliduar të BKT-së si banka më e madhe në Shqipëri duke qenë përsëri Lider i Tregut në shumicën e kategorive.
Duke qenë jo vetëm një bankë, por një partner i fortë në të cilën klientët individ dhe biznes mund të mbështeten, u jep atyre një garanci të fortë për të ardhmen financiare. Përkundër rritjes së konkurrencës në treg, sipas ndryshimeve të ndodhura në bankat e nivelit të dytë, BKT është e vendosur për të forcuar pozicionin e saj në treg.
BKT ka një rrjet të gjerë prej 94 degësh, nga të cilat 67 janë të vendosura në Shqipëri dhe 27 në Kosovë, por në linjën e revolucionit të digjitalizimit klientët tanë po rrisin transaksion banker me vetë-shërbim përmes kanaleve tona alternative duke përfituar nga funksionalitetet e reja të ofruara si për klientët individ edhe për klientët e biznesit përmes ATM-ve tona të reja, aplikacionit tonë BKT Smart ose versionin tonë të ri të e-banking.
Përgjatë këtij viti edhe revista amerikane Global Finance ka vlerësuar BKT me çmimin “Banka më e Mirë në Shqipëri”. 

Lajmet e tjera

JCR Eurasia Rating konfirmon BKT me notën ‘'AAA (Alb)''
JCR Eurasia Rating ka vlerësuar strukturën e konsoliduar të Banka Kombëtare Tregtare Sh.A dhe ka konfirmuar notën e vlerësimit ‘’AAA (alb)’’
Këshilla Sigurie
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
Banka Kombëtare Tregtare raporton fitim neto në rritje për 6 mujorin e parë të vitit 2022
​Banka Kombëtare Tregtare raporton se fitimi neto në qershor 2022, vetëm për BKT Shqipëri ka rezultuar 53 mil USD krahasur me fitimin neto prej 39 mil USD të muajit qershor 2021.