Këshilla Sigurie | Banka Kombetare Tregtare

Lajmërime

Të dashur Klientë,
 
Dëshirojmë të risjellim në vëmendjen tuaj disa këshilla për të patur një përdorim të sigurt në internet:
 
  • BKT nuk do të kërkojë asnjëherë nga ju informacione personale, sensitive dhe konfidenciale nëpërmjet postës elektronike, SMS-s ose duke ju kontaktuar nëpërmjet telefonit.
  • Mos aksesoni asnjëherë linqe të cilat ju dërgohen me e-mail ose sms ku ju kërkohet të rifreskoni të dhënat tuaja
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online nëpërmjet linqeve që ju vijnë me e-mail apo sms
  • Mos aksesoni llogarinë tuaj online në kompjutera të hapura për publikun
  • Mos hapni mesazhet e postës elektronike pa kontrolluar identitetin e dërguesit dhe subjektit. Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me origjinën e mesazhit fshini atë menjëherë dhe mos hapni asnje skedar apo dokument të bashkangjitur që mesazhi i postës elektronike mund të përmbajë.
 
Nëse ju kontaktoheni në kanale digjitale apo telefon me pretendimin që po kontaktoheni nga BKT ju lutemi të na informoni në +355 4 22 66 288 ose info@bkt.com.al.

Lajmet e tjera

Intervistë për revistën Monitor, Shtator 2023 nga Z. Seyhan Pencablıgil, Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT
Në një intervistë për revistën Monitor, Z. Seyhan Pencablıgil Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT flet rreth ecurisë së BKT gjatë vitit 2023 dhe pritshmëritë për periudhën në vijim
BKT nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Ambasadën Britanike mbi programin e bursave “Chevening”
Bursat “Chevening” do të jenë të hapura për shtetasit shqiptarë të interesuar dhe do të jepen për të ndjekur një diplomë master një vjeçar në universitetet e Mbretërisë së Bashkuar.
Intervistë për revistën Monitor nga Z. Seyhan Pencablıgil Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT.
Në një intervistë për revistën Monitor, Z. Seyhan Pencablıgil Drejtor i Përgjithshëm dhe Anëtar Bordi i BKT flet rreth arritjeve gjatë vitit 2022 dhe objektivave dhe sfidave gjatë vitit 2023.