Lajmërime

Banka Kombëtare Tregtare në bashkëpunim me DSIK Albania dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB) mbështet nismat për edukimin financiar tek brezi i ri dhe jep kontributin e saj me trajnime të formave të ndryshme për krijimin e kulturës edukativo-financiare tek fëmijët.

Gjatë vizitës në disa shkolla të kryeqytetit u zhvilluan trajnime në formë loje për njohuritë bazë rreth financave. Disa nga temat e spikatura ishin kursimet, menaxhimin e parasë për rritjen e cilësisë së jetës, si dhe promovimi i nocionit që duhet punuar për të pasur para. 

BKT ka në fokus ndëgjegjësimin dhe rëndësinë e edukimit financiar tek fëmijët.

Nxënësit dhe studentët tanë janë udhëheqësit e së ardhmes tonë. Ne nuk mund të presim që ata të marrin vendime të mira kur të përballen me çështje shumë të rëndësishme dhe komplekse financiare që do të vijnë, pa arsimin dhe përgatitjen e duhur financiare.

Njoftime të tjera

Kushtet e punës - Efektive prej datë 15 Maj 2024
Kushtet e punës Individ - Efektive prej datë 15 Maj 2024
Njoftim për Klientët
Ju bëjmë me dije se, për shkak të një ndërhyrje me qëllim përmirësimin e sistemit, ditën e shtunë
Njoftim për shërbimet bankare dixhitale
Ju bëjmë me dije se, për shkak të mirëmbajtjes së sistemeve, shërbimet bankare dixhitale nuk do të jenë funksionale