Lajmërime

Njoftime të tjera

Ju njoftojmë se ky publikim nuk cënon informacionin dhe sigurinë e te dhënave tuaja në Bankën Kombëtare Tregtare.
Kushtet e punës Individ / Biznes
Kushtet e punës Individ / Biznes që do të hyjnë në fuqi prej datës 5 Maj 2021
Njoftim “Bashkimi i degës Çlirimi me degën Shkodër”
Ju informojmë se duke filluar nga data 6 Janar 2021 shërbimi ndaj klientëve të degës Çlirimi do të ofrohet pranë degës së BKT Shkodër me adresë: