Njoftim: Buletini i Normave të Interesit – Efektiv duke filluar nga data 19 Prill 2022 | Banka Kombetare Tregtare

Lajmërime

BKT ju informon që duke filluar nga data 19 Prill 2022, do të ofrojë norma të reja interesi që janë në rritje për çdo produkt Depozitë, Llogari Kursimi dhe gjithashtu do të ofrojë normën e interesit prej 0.01 % për të gjitha llogaritë rrjedhëse të klientëve në çdo monedhë.

*Banka është e detyruar me ligj të mbajë tatim në burim mbi interesin bankar.

Buletini i Normave të Interesit – Efektiv duke filluar nga data 19 Prill 2022

 

Njoftime të tjera

Kushtet e punës - Efektive prej datë 20 Shtator 2023
Kushtet e punës Individ dhe Biznes - Efektive prej datë 20 Shtator 2023
Zhvendosje e degës '' Qyteti i Nxënësve''
Ju informojmë se duke filluar nga data 10 korrik 2023 dega ‘’Qyteti i Nxënësve’’ do të zhvendoset
Kushtet e punës
Kushtet e punës