Lajmërime

Të nderuar Klientë,

Ju ftojmë të injoroni çdo sms të dyshimtë që merrni në emër të bankës ku ju kërkohet të ndani informacione personale, financiare apo sigurie nëpërmjet links që ju ftojnë t’i klikoni apo numër telefoni që ju kërkojnë t’i telefononi. BKT asnjëherë nuk do t’ju kërkojë të ndani me ne informacione konfidenciale.

Na telefononi në numrin 042 266 288 nëse merrni sms të dyshimta.

Lexoni në link disa këshilla sigurie

Faleminderit

Njoftime të tjera

Kushtet e punës - Efektive prej datë 23 Shkurt 2024
Kushtet e punës Individ dhe Biznes - Efektive prej datë 23 Shkurt 2024
Njoftim i rëndësishëm
BKT - Pushim datat 27-28-29 Nëntor 2023!
Ju informojmë se në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave, të gjitha degët e BKT-së do të jenë pushim në datat 27-28-29 Nëntor 2023.