Lajmërime

Të nderuar Klientë,

Ju ftojmë të injoroni çdo sms të dyshimtë që merrni në emër të bankës ku ju kërkohet të ndani informacione personale, financiare apo sigurie nëpërmjet links që ju ftojnë t’i klikoni apo numër telefoni që ju kërkojnë t’i telefononi. BKT asnjëherë nuk do t’ju kërkojë të ndani me ne informacione konfidenciale.

Na telefononi në numrin 042 266 288 nëse merrni sms të dyshimta.

Lexoni në link disa këshilla sigurie

Faleminderit

Njoftime të tjera

Kushtet e punës - Efektive prej datë 15 Maj 2024
Kushtet e punës Individ - Efektive prej datë 15 Maj 2024
Njoftim për Klientët
Ju bëjmë me dije se, për shkak të një ndërhyrje me qëllim përmirësimin e sistemit, ditën e shtunë
Njoftim për shërbimet bankare dixhitale
Ju bëjmë me dije se, për shkak të mirëmbajtjes së sistemeve, shërbimet bankare dixhitale nuk do të jenë funksionale