AL-SHOPPING

Paguaj me Prima në Jysk dhe ndaj blerjen në 24 këste me 0% interes!

Bli me kartat e kreditit BKT Prima në rrjetin e JYSK dhe ndaji blerjet në 2-24 këste me 0% interes!

Gjithashtu këstin e parë filloni ta paguani në 2021!

*Deri në 31 Mars 2021.

Fushatat e mëparshme

eXtra Bonus dhe eXtra këste në COIN!
Blini me kartat e kreditit BKT Prima në COIN dhe ndani blerjet nga 2-6 këste me 0% interes!...
Deri ne 6 këste me 0% interes në Gentli Shoes!
Blini me kartat e kreditit BKT Prima në Gentli Shoes dhe ndani blerjet nga 2-6 këste me 0% interes!...
Paguaj me Prima në Jysk dhe ndaj blerjen në 24 këste me 0% interes!
Bli me kartat e kreditit BKT Prima në rrjetin e JYSK dhe ndaji blerjet në 2-24 këste me 0% interes!...