Lajmërime

Finance Central Europe në eventin “Top South East Europe Bank Rankings 2022” në përvjetorin e saj të 23, vlerëson CEO-n e bankës Z. Seyhan Pencablıgil dhe Bankën Kombëtare Tregtare me çmimet:
 
  • “Bankieri më i mirë në Shqipëri për vitin 2022’ – Z. Seyhan Pencablıgil, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv, Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së aseteve për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket qëndrueshmërisë së kapitalit për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për sa i përket Fitimit Para Taksave për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për ROA (Kthimin nga Asetet) për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri
  • ‘Banka më e mirë në Shqipëri për ROE (Kthimin nga Kapitali) për vitin 2022’ – Banka Kombëtare Tregtare Sh.A, Tiranë, Shqipëri

Lajmet e tjera

Vlerësime nga Finance Central Europe për vitin 2022
Vlerësime nga Finance Central Europe për vitin 2022
EMEA FINANCE VLERËSON BKT PËR TË DYMBËDHJETËN HERË “BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI”
EMEA FINANCE VLERËSON BKT PËR TË DYMBËDHJETËN HERË “BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI”
BKT “BANKA MË E MIRË NË SHQIPËRI PËR VITIN 2022” - GLOBAL FINANCE
NEW YORK, 25 Mars 2022- Global Finance shpalli çmimet e saj për të 29-in vit radhazi për bankat më të mira në Evropën Qëndrore dhe Lindore për vitin 2022.