Pemishte, Truall dhe Ndertese | Banka Kombetare Tregtare