Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është një llogari Pensioni?

Duke marrë pensionin në BKT ju keni mundësi të përfitoni nga shërbimet që ofron BKT për të gjithë pensionistët.Ato konsistojnë në:

  • Llogari të veçantë pa komision 
  • Kartë debiti pa komision
  • Njoftim ne BKT Smart për  kreditimin e pensionit pa komision
  • Llogari kursimi pa komision
  • Depozita me afate të ndryshme
  • Kredi me kushte preferenciale
  • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
  • Urdhër pagesa periodike pa komision

 * Nëse llogaria rezulton mbi 2 vjet inaktive do të klasifikohet automatikisht si llogari standarte.

Nëse dëshironi që të kaloni pensionin tuaj në BKT, ju lutemi paraqituni në degën më të afërt.