Dy Toka Arë, Truall + Ndërtesë | Banka Kombetare Tregtare