Misioni, Vizioni,Vlerat

MISIONI

Misioni i BKT-së është t’u sigurojë njerëzve qetësi, lehtësi dhe mundësi në sektorin bankar.

VIZIONI

 E dimë se çfarë kërkoni dhe bëjmë çmos që ju ta keni. Kjo thjesht na bën bankën e parë dhe më të mirën.

VLERAT

 • Ndershmëri
 • Drejtësi 
 • Njerëzit të parët
 • Konfidencialitet 
 • Transparencë                                            
 • Përgjegjshmëri  

PRINCIPET E PUNËS

 • Punë në grup      
 • Përgjegjësi
 • Cilësi
 • Efikasitet
 • Komunikim i hapur
 • Vëmendje tek klienti