Përditëso Të Dhënat Personale

Përse duhet të përditësoj të dhënat e mia në bankë?

  • Për të mundësuar një identifikim të saktë.
  • Për tu shërbyer më mirë dhe më shpjejt nga stafi.
  • Për të mundësuar komunikim të vazhdueshëm me bankën.
  • Për të mundësuar përdorimin e teknologjive të reja.
  • Për të siguruar një marrëdhënie të vazhdueshme dhe për të përfituar nga ofertat e personalizuara të bankës.

Si mund të përditësoj të dhënat e mia?

Duke u paraqitur në degën tuaj më të afërt me mjetin tuaj të identifikimit: Pasaportë ose kartë identiteti e vlefshme.

Nëpërmjet kanaleve Online: Dega Internet ose BKT Smart mund të dryshoni: adresën postare ose adresën elektronike - email.

Çfarë të dhënash duhet të përditësoj?

Të dhënat tuaja të identifikimit dhe të kontaktit të cilat mund të kenë ndryshuar si: Pasaporta/ Karta identitetit, numri i celularit, adresa e-mail, adresa postare etj.

Kur duhet të përditësoj të dhënat personale?

Rekomandohet të kryeni konfirmim ose përditësim të të dhënave të deklaruara në bankë minimalisht një herë në vit, gjithashtu sa herë do të keni ndryshime në të dhënat tuaja personale.
 

Për më tepër detaje shikoni videon ndërgjegjësuese nga Shoqata Shqiptare e Bankave në KËTË link.