Pyetjet më të shpeshta

1. Cilat janë kushtet dhe cfarë dokumentacioni nevojitet për kredinë për pensionistë?

Kushtet e kredise dhe dokumentacionin e nevojshem mund ta gjeni duke klikuar ne linkun:
Kredia për Pensionistë

2. A mund të përfitoj kredi për pensionistë nëse nuk e marr pensionin në BKT?

Per te perfituar kredi per pensioniste aplikanti duhet te marre pensionin (pension vjetërsie / pension ushtarak) ne BKT.

 

3. Sa kohë duhet të kaloj pasi pensioni është paguar në BKT për të përfituar kredinë për pensionist?

Per te perfituar kete kredi të paktën 1 pension duhet të jetë kredituar në llogarinë e klientit.

 

4. A mund ta përfitoj kredinë i vetëm?

Për të përfituar këtë kredi duhet të ofrohet dorëzania e bashkëshkortit të kredimarrësit gjithashtu dhe një garantor i cili është në marrdhënie pune (jo në moshë pensioni).

5. Cili është afati dhe mosha maksimale e aplikantit për kredinë për pensionistë?

Afati maksimal per kredine per pensioniste eshte 60 muaj dhe në maturimin e kredisë aplikanti nuk duhet të jetë më shumë se 75 vjeç.

6. Sa është shuma maksimale që mund të përfitoj?

Shuma maksimale e kredise per pensioniste eshte 10-fish I shumes se pensionit te aplikantit, jo me shume se 250,000 Leke.

APLIKO TANI