Universiteti Europian i Tiranës

​Përshkrimi i produktit

Kredia i ofrohet studentëve dhe / ose prindërve të tyre për të përballuar shpenzimet për edukim.

Afatet dhe Kushtet e kredisë (Standarde)

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
 

Monedha

Lekë

 

Shuma maksimale e kredisë

Deri në 2,000,000 Lekë

Afati i kredisë

Deri në 7 vjet

Norma e interesit

Fillon nga 5%

Komisioni i disbursimit

Fillon nga 2%

Mbulimi i kredisë

Nuk kërkohet kolateral pasuri të paluajtshme.
Kredia do të sigurohet nëpërmjet dorëzanisë.

Numri i dorëzanësve varet nga shuma e kredisë.

​Ofertë Speciale

Studentit i aprovohet kartë krediti me limit 20,000 Lekë plus bonus 0.5% e vlerës se kredisë së disbursuar.

 

Afatet dhe Kushtet e kredisë (me interes 0%)

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
 

Monedha

Lekë/EUR

 

Shuma maksimale e kredisë

Deri në 2,000,000 Lekë/15,000 EURO

Afati i kredisë

Deri në 10 muaj 

Norma e interesit

0%

Komisioni i disbursimit

4.9%

Mbulimi i kredisë

Nuk kërkohet kolateral pasuri të paluajtshme.
Kredia do të sigurohet nëpërmjet dorëzanisë.

Numri i dorëzanësve varet nga shuma e kredisë.

​Ofertë Speciale

Studentit i aprovohet kartë krediti me limit 20,000 Lekë.

APLIKO TANI