Loan Pack

Jeni kredimarrës në BKT!

Jeni kredimarrës në BKT!

Atëherë përdorni produktet bankare të BKT-së dhe përfitoni bonus çdo muaj në kartën tuaj të kreditit.

Duke blerë me Kartën BKT Prima në POS e BKT edhe pse tregtari mund të mos jetë pjesë e listës së partnerëve Bonus, ju fitoni 0.1% bonus.

Fito 4 herë më shumë e bëhu pjesë e paketës ‘Loan Pack’ nëse plotëson kushtet si më poshtë:

  1. Klienti duhet të ketë një Kontratë KREDIE aktive (çdo lloj produkti kredie për individë dhe çdo monedhë)
  2. Klienti duhet të ketë një Kontratë Pagese Automatike Faturash Aktive, që është ekzekutuar muajin e fundit.
  3. Klienti duhet të ketë nje Kartë Krediti Aktive - të paktën një transaksion në muajin e fundit
  4. Klienti duhet të jetë Përdorues Aktiv i Kanaleve Online (Ebank/BKT Smart), dhe ka kryer të paktën një transaksion në muajin e fundit në kanale online.

Përfitimi: Nëse klienti përmbush kushtet e mësipërme, do të përfitojë 0.4% Bonustë totalit të veprimeve që ka kryer me Kartë Krediti gjatë muajit të fundit (max 500 lekë).

Bonusi i pikëve në kartë krediti do tju dhurohet automatikisht një ditë pas prerjes së statement të kartës së kreditit

*Muaji i fundit – nënkupton totalin e ditëve nga nxjerrja e statement-it paraardhës të kartës së kreditit deri në statementin e fundit të muajit aktual të kartës së kreditit.

*Nëse klienti nuk zotëron produktet/shërbimet e mësipërme, mund të aplikojë pranë çdo dege të BKT-së për ti marr ato.

*Transaksionet e kartës së kreditit - të gjithë transasksionet e përfshira në statementin e fundit

*Nëse klienti ka dy karta krediti (ose më shumë) dhe plotëson kushtet e paketës, bonusi do të përfitohet në secilën kartë më vete.

*Nëse klienti është pjesë e të dy paketave njëkohësisht (Salary ose Loan Pack), do të përfitojë VETËM njëherë bonusin.

Bonusi i pikëve në kartë krediti do tju dhurohet automatikisht një ditë pas prerjes së statement të kartës së kreditit!

Fito vazhdimisht në BKT