Salary Pack

Dëshiron të fitosh Bonus çdo muaj në kartë krediti?

Dëshiron të fitosh Bonus çdo muaj në kartë krediti?

Është shumë e thjeshtë!

Duke blerë me Kartën BKT Prima në POS e BKT edhe pse tregtari mund të mos jetë pjesë e listës së partnerëve Bonus, ju fitoni 0.1% bonus.

Fito 4 herë më shumë nëse bëhesh pjesë e paketës ‘Salary pack’ duke plotësuar kushtet më poshtë:

  1. Klienti duhet të marri Pagën në BKT (pagamarrës)
  2. Klienti duhet të ketë një Kontratë Pagese Automatike Faturash Aktive, që është ekzekutuar muajin e fundit.
  3. Klienti duhet të ketë nje Kartë Krediti Aktive – të paktën një transaksion në muajin e fundit
  4. Klienti duhet të ketë një limit Overdraft aktiv (limiti i overdraft të jetë min 10,000 lekë)
  5. Klienti duhet të jetë Përdorues Aktiv i Kanaleve Online (E-banking/BKT Smart) dhe ka kryer të paktën një transaksion në muajin e fundit në kanale online.

Përfitimi: Nëse klienti përmbush kushtet e mësipërme, do të përfitojë 0.4% Bonustë totalit të veprimeve që ka kryer me Kartë Krediti gjatë muajit të fundit (max 500 lekë). 

*Muaji i fundit – nënkupton totalin e ditëve nga nxjerrja e statement-it paraardhës të kartës së kreditit deri në statementin e fundit të muajit aktual të kartës së kreditit.

*Nëse klienti nuk zotëron produktet/shërbimet e mësipërme, mund të aplikojë pranë çdo dege të BKT-së për ti marr ato.

*Transaksionet e kartës së kreditit - të gjithë transasksionet e përfshira në statementin e fundit

*Nëse klienti ka dy karta krediti (ose më shumë) dhe plotëson kushtet e paketës, bonusi do të përfitohet në secilën kartë më vete.

*Nëse klienti është pjesë e të dy paketave njëkohësisht (Salary ose Loan Pack), do të përfitojë VETËM njëherë bonusin.

Bonusi i pikëve në kartë krediti do tju dhurohet automatikisht një ditë pas prerjes së statement-it të kartës së kreditit!

Fito vazhdimisht në BKT