Kredi për makinë

Përshkrimi i produktit

Tashmë makinat personale janë një domosdoshmëri, ju do të mund të provoni kënaqësinë që ju ofron një udhëtim i rehatshëm dhe i shpejtë, duke blerë një makinë të re, me kushtet më të përshtatshme, tek një nga koncensionarët tuaj të preferuar të makinave. Për më tepër, ne ju kursejmë kohën e negocimit me shpërndarësit e makinave.

BKT ka një paketë speciale për shërbimin e financimit të makinave.

Afatet dhe Kushtet e kredisë për makinë të re

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
 

Monedha

Lekë, EUR, USD

Shuma maksimale e kredisë Deri në 3,000,000 Lekë , 25,000 EUR , 30,000 USD dhe deri në 70% te shumës së faturës ose cmimit të shitjes së makinës.
Afati i kredisë Deri në 4 vjet
Norma e interesit fillon nga Lekë: Bono Thesari 1 Vjeçare+ 5.5% (jo më pak se 8%)
Euro: Euribor (1 Vjeçar) + 6.5% (jo më pak se 7%)
USD:Libor 1 (Vjeçar) + 6.5% (jo më pak se 7%)
Komision i Disbursimit 1.5%
Mbulimi i kredisë Bllokimi i makinës që do të blihet dhe sigurimi Full Casco me përfitues Bankën.

 Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Kredi për Makine të Re

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor për Kredi për Makinë të re


Por nëse mendoni që është më mirë të kurseni pak dhe të blini një makinë të përdorur, BKT jua ofron edhe këtë kredi.

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
 

Monedha

Lekë

Shuma maksimale e kredisë Deri në 1,000,000 Lekë dhe deri në 60% të shumës së faturës ose çmimit të shitjes së makinës.
Afati i kredisë Deri në 4 vjet
Norma e interesit fillon nga Lekë: Bono Thesari 1 Vjeçare + 8%
Komisioni i disbursimit 1.5%
Mbulimi i kredisë Bllokimi i makinës që do të blihet, sigurimi Full Casco me përfitues Bankën dhe dorëzania e dy personave të pranueshëm nga banka.

 Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni dokumentacionin përkatës për Kredi për Makine të përdorur.

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor për Kredi për Makinë të përdorur

APLIKO TANI