Kredi për rregullim dyqani

Përshkrimi i produktit

Kredia për Rregullim Dyqani është dizenjuar për të plotësuar nevojat e individëve për rregullimin e ambienteve të dyqanit apo zyrës. Nga ky produkt mund të përfitojnë individë të cilët kanë lënë me qira dyqanin, pronarët e aktivitetit gjithashtu edhe profesionistët e vetëpunësuar (mjek, dentist, farmacist, avokat etj.), mund të perfitojnë nga kjo kredi për rregullimin e ambienteve të tyre të punës.

Afatet dhe Kushtet e kredisë për rregullim dyqani

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
Shuma maksimale e kredisë Deri në 12,000,000 lekë
Afati i kredisë Deri në 15 vjet
Norma e interesit fillon nga Bono Thesari 1 Vjeçare+4%
Komision Disbursimit 1%
Mbulimi i kredisë Si garanci kërkohet bllokimi i një pasurie të paluajtshme(preferohet ajo që do të rregullohet)

 

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të

informacionit parakontraktor

Ju lutem shkarkoni   dokumentacionin përkatës për kredi për Rregullim Dyqani

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor