Komisione

Komisionet për Tërheqje Cash

 • Tërheqje cash në ATM të BKT-së – pa pagesë
 • Tërheqje cash në ATM jo të BKT-së (brenda dhe jashtë vendit) – 2% e shumës (min 450 ALL)
 • Terheqje cash ne POS (Para xhepi) - pa pagesë

*E vlefshme vetëm në tregtarët që ofrojnë shërbimin “Para xhepi”.

 

Komisionet për Blerje

 • Blerje në POS të BKT-së – pa Pagesë
 • Blerje në POS jo të BKT-së (brenda dhe jashtë vendit) – pa pagesë
 • Blerje nëpërmjet MO/TO (telephone order/mail order) – pa pagesë
 • Blerje nëpërmjet Internetit – pa Pagesë

*Nëse Tregtari apo Subjekti pranues e kategorizon veprimin si tërheqje dhe jo si blerje, aplikohen kushtet e tërheqjes.

Komision për Verifikim Balance në ATM

 • Verifikim balance në ATM të BKT-së – pa pagesë

Komision për ndryshim PIN-i në ATM

 • Ndryshimi i PIN-it në ATM të BKT-së – pa pagesë
 • Ndryshimi i PIN-it në ATM të bankave të tjera – nuk ofrohet

Komisionet për Riprintim Karte / PIN-i

 • Riprintim automatik i kartës – pa pagesë
 • Riprintim automatik i PIN-it – pa pagesë
 • Riprintim me kërkesë i kartës + PIN– 700 ALL
 • Riprintim i PIN-it me zarf – 350 ALL
 • Riprintim i PIN-it me SMS – 200 ALL

Komisionet Vjetore

 • Komision vjetor – pa pagesë

Limite

 • Limiti i tërheqjes nga ATM – 75,000 Lek / ditë
 • Limiti ditor për përdorim në internet – 70’000 Lek (Max. 5 veprime)
 • Limiti mujor për përdorim në internet – 140’000 Lek