Pyetjet më të shpeshta

1. Cilat janë kushtet dhe çfarë dokumentacioni nevojitet?

Kushtet e kredise dhe dokumentacionin e nevojshem mund ta gjeni duke klikuar ne linkun:

Home Equity

2. Çfarë është kredia “Home Equity”

Kredia “Home Equity” përdoret për çdo nevojë të klientit, duke përfshirë blerjen e pajisjeve teknike, mobilimin e shtëpisë, edukim, shëndet, pushime, blerjen e një makinë të përdorur, blerjen e borxhit nga Bankat e tjera etj.

3. Cili burim të ardhurash pranohet për ripagimin e kredisë për “Home Equity”?

Si burim pranohen të ardhurat e vazhdueshme dhe të qendrueshme nga paga, qeraja dhe aktiviteti (person fizik ose pronar shoqërie). Në çdo rast do të merren në konsideratë të ardhurat që janë deklaruar në bankë për pagën dhe qeranë dhe në organet tatimore për të ardhurat nga aktiviteti.

4. A duhet të ofroj pasuri për këtë kredi?

Po, Kredia Home Equity është një kredi me peng të një pasurie të paluajtshme. Mund të pranohen apartamente, shtëpi me truall, dyqane dhe zyra. Në asnjë rast nuk do të pranohet pasuria “Tokë Arë”.

5. A mund ti mbuloj të gjitha shpenzimet me këtë kredi?

Po, BKT financon deri në 100% të vlerës së shpenzimeve.

APLIKO TANI