Prima eXtra Falas

Loja promocionale eXtra Falas

Loja promocionale eXtra Falas

Organizohet nje loje promocionale, ku çdo transaksion i kryer me anë të kartave së Kreditit Prima MasterCard, Prima Visa, Debit MasterCard,Visa Electron dhe Maestro të BKT-së është një “biletë” pjesëmarrjeje.

Çdo transaksion i vlefshëm gjeneron një numër i cili vlen si një numër bilete për lojën promocionale. Pra një kartëmbajtës mund të ketë aq shanse sa transaksione kryen me kartë. Të gjitha transksionet e vlefshme të çdo muaji grumbullohen në bazë kalendarike dhe me biletat e gjeneruara nga këto transaksione përzgjidhen fituesit për çdo muaj.

Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në lojën promocionale duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Data e kryerjes së transaksionit duhet të jetë brenda muajit kalendarik të zhvillimit të lojës.
 • Të vlefshme konsiderohen blerjet me kartat Prima në çdo POS dhe tërheqjet Cash me kartat Prima në ATM-të.
 • Të vlefshme do të quhen veprimet e kryera me kartat Debit BanKomaT në çdo POS. Nuk do të quhen të vlefshme terheqjet nga ATM-të.
 • Të vlefshme konsiderohen vetëm transaksionet e kryera brenda Shqipërisë.
 • Vlera minimale per t’u bëre pjesë e lojës promocionale është 250 lekë me TVSH për transaksion.
 • Nëse transaksioni anullohet, edhe bileta e gjeneruar prej tij do të anullohet.

*Çdo muaj funksionon vetëm me transaksionet e kryera brenda atij muaji. Transaksionet nuk akumulohen në muajt e tjerë dhe ato zerohen në fund të tij. Pra kushtet vlejnë për çdo muaj veç e veç dhe numri i transaksioneve rinovohet në fillim të çdo muaji të ri.

Pjesëmarrësit do të jenë:

 • Të gjitha Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic, Visa Gold, Debit MasterCard, VISA Electron dhe Maestro, të lëshuara nga BKT.
 • Nëse një person zotëron më shumë se një kartë të BKT-së, ai mund të jetë pjesëmarrës në lojë me të gjitha kartat që zotëron, mjafton që transaksionet e kryera me to të përmbushin kriteret.
 • Pjesëmarrëse në lojë do të jenë si kartat kryesore, ashtu edhe kartat shtesë, por në rastet kur përzgjidhet fitues transaksioni i bërë me kartë shtesë, çmimi do t’i takojë kartëmbajtësit kryesor, i cili është edhe përgjegjës për gjithë detyrimet e kartës shtesë.
 • Kartat që i përkasin stafit të BKT do të jenë pjesëmarrëse në lojë si të gjitha kartat e tjera.

Kohëzgjatja e llotarisë:

Për çdo muaj do të ketë nga një fitues për çdo datë të atij muaji.

Mekanizmi i përzgjedhjes së fituesve:

Përzgjedhja e fituesve do të bëhet në mënyrë rastësore sipas mekanizmit të mëposhtëm.

Të gjitha transaksionet që kryhen gjatë muajit me të gjitha kartat ruhen në sistemin e kartave me të gjithë elementët e tyre, si vlera e transaksionit, data, lloji i transaksionit, vendi ku është kryer, karta me të cilën është kryer, kartëmbajtësit të cilit i përket, etj. Nga të gjitha transaksionet e kryera gjatë muajit përzgjidhen ato që plotësojnë kushtet e vlefshmërisë për transaksionet dhe për pjesëmarrësit të përcaktuara më lart. Pra të gjithë transaksionet e vlefshme futen në një “Promotional Pond” dhe numërohen duke iu caktuar një numër secilit transaksion. Për çdo listë me transaksione të vlefshme të çdo date, do të përzgjidhet nga një biletë fituese, së cilës do t’i anullohet shuma e transaksionit qe ka gjeneruar biletën. Listat me transaksionet e vlefshme dhe numrat përkatës do të gjenerohen dhe printohen paraprakisht në mënyrë që gjithçka të jetë transparente. Bileta fituese përzgjidhet nëpëmjet përzgjedhjes rastësore me gogla. Çdo kartëmbajtës mund të fitojë vetëm një herë gjatë muajit.

Shpërblimet e fituesve:

Për çdo biletë fituese, kartëmbajtësit i kreditohet mbrapsht shuma e transaksionit me fat. Shpërblimi do të jetë sa shuma e veprimit të kryer me kartë, maksimalisht 200,000 Lekë. Transaksionet me vlerë mbi 200,000 lekë mund të marrin pjesë në lojën promocionale, por nëse shpallen fitues mund të përfitojnë mbrapsht vlerën 200,000 lekë. Vlera e fituar kthehet mbrapsht në rastin e Kartave Prima në formën e Bonusit ndërsa në rastin e Kartave BanKomaT kthehet në formën e kreditimit në llogari.

Shpallja e fituesve:

Shorteu do të hidhet konform të gjitha rregullave dhe ligjeve, në prezencë të përfaqësuesve nga Njësia e Mbikqyrjes së Lojërave të Fatit, nga Drejtoria Rajonale e Tatim-Paguesve të Mëdhenj, në prezencë të noterit dhe përfaqësues të vetë Bankës. Shpallja e fituesve do të bëhet 1 jave pas përzgjedhjes.

Shpërndarja e çmimeve:

Shpërndarja e çmimeve për fituesit do të kryhet në Pasqyrën Mujore pasardhëse të kartës Prima.

Shpërndarja e çmimeve për fituesit do të pasqyrohet në nxjerren e llogarisë të lidhur me kartën BanKomaT.

Të përgjithshme:

 • Kartëmbajtësit duhet të ruajnë faturat e paguara/faturat e ATM-së për referencë. Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën eskluzive të vendimmarrjes mbi të gjitha kundërshtimet që lidhen me këtë lojë promocionale.
 • Transaksionet e kundërshtuara, të kthyera apo të rimbursuara, nuk do të konsiderohen të vlefshme.
 • Banka Kombëtare Tregtare ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë lojë promocionale pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë kartëmbajtësi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.

Fituesit


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.1.2021 Andi Balliu 0337 818.48
02.1.2021 Ervin Habazaj 4210 1,906.47
03.1.2021 Lulzim Zaraj 2597 1,393.76
04.1.2021 Gilberta Lala 2512 1,410
05.1.2021 Donike Gega 2964 64,046
06.1.2021 Melisa Troshani 3837 51,791.08
07.1.2021 Agim Kola 1743 3,580
08.1.2021 Kastriot Memia 1907 160,000
09.1.2021 Enrik Musaj 5609 5,800
10.1.2021 Erion Kosovrasti 7686 83,648.41
11.1.2021 Besart Cekrezi 3784 187,500
12.1.2021 Migena Ndreka 6225 8,000
13.1.2021 Arjan Cela 0797 86,000
14.1.2021 Hari Bedo 7090 395.52
15.1.2021 Fiona Papuli 9715 617.26
16.1.2021 Mikel Mema 2399 141,000
17.1.2021 Migena Coniku 1436 1,000
18.1.2021 Migena Hoti 5801 263.27
19.1.2021 Gentjana Xurre 7536 (4941) 46,071.90
20.1.2021 Anisa Koprencka 5347 2,520
21.1.2021 Ledian Merkuri 0556 944
22.1.2021 Indri Halebi 1446 194,680
23.1.2021 Adela Hoxha 8958 6,400
24.1.2021 Artemida Jonuzaj 4842 755
25.1.2021 Viols Ruci 4192 500
26.1.2021 Hysni Kallaku 4347 4,960
27.1.2021 Erion Myrtaj 8758 199,900
28.1.2021 Paola Jovanaj 5503 130,180
29.1.2021 Detjon Hoda 1580 190,000
30.1.2021 Julian Tali 5271 55,566.67
31.1.2021 Besjana Lika 3525 3,177


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.2.2021 Senada Beqiri 9467 339.76
02..2021 Benard Marashi 2943 1023
03.2.2021 Fatmair Markaj 1661 8110.49
04.2.2021 Esmir Beqiri 9276 2829
05.2.2021 Irma Sulishti 5622 1370
06.2.2021 Beshar Dashi 7644 425
07.2.2021 Shpetim Beci 1632 650
08.2.2021 Petash Zef Precaj 3521 785
09.2.2021 Ermelind Marku 3467 3660
10.2.2021 Gilman Gjuzi 2570 150000
11.2.2021 Elton Zejnuni 8783 3152
12.2.2021 Sindi Fusha 4879 1000
13.2.2021 Ermal Zagani 5194 7155.64
14.2.2021 Leda Vajushi 0613 1580
15.2.2021 Alsid Buzalli 9255 181500
16.2.2021 Erjona Vokaj 6560 1944
17.2.2021 Renata Plepi 8689 1500
18.2.2021 Mirjana Lekiqi 964 493.96
19.2.2021 Leda Muriqi 8848 1339.36
20.2.2021 Sejmar Seladin Sela 9524 3184.23
21.2.2021 Olta Kolaveri 6560 1214
22.2.2021 Drita Gera 5208 1859
23.2.2021 Fadil Sula 4711 2550
24.2.2021 Pellumb Koromani 8948 150000
25.2.2021 Oltion Skender Shefkiu 1975 1354
26.2.2021 Irxhi Osmani 2371 174000
27.2.2021 Lubjana Nezaj 5077 1500
28.2.2021 Erli Veizi 9973 200000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.3.2021 Sidorela Delia 8549 287.45
02.3.2021 Adrian Cerga 4254 3,666.20
03.3.2021 Gezim Zekaj 1103 267.62
04.3.2021 Erton Sejdo 6277 6,410.36
05.3.2021 Aurel Troka 0070 18,442.36
06.3.2021 Julian Shiroka 7485 253.38
07.3.2021 Elton Kerciku 9760 307.76
08.3.2021 Cihan Ozturk 8613 7,304.76
09.3.2021 Vilma Veizaj 9043 1,290
10.3.2021 Elisa Malaj 7057 3,230
11.3.2021 Mira Rramilli 6047 20,000
12.3.2021 Dodona Pustina 9388 294
13.3.2021 Mernel Beqaraj 5238 1,110
14.3.2021 Olsi Loshi 3134 5,168
15.3.2021 Gimi Paja 8700 256.88
16.3.2021 Klaudia Teqja 4922 2,550.50
17.3.2021 Enriketa Lleshaj 8551 1771
18.3.2021 Fatmir Lama 5814 6,000
19.3.2021 Maris Allmuca 4183 250
20.3.2021 Rahile Hydi 2067 162,100
21.3.2021 Jaup Jaupi 0762 305
22.3.2021 Eralda Sanxhaku 5446 264
23.3.2021 Tomir Haxhiraj 6384 181,000
24.3.2021 Earl Sihma 9476 150,000
25.3.2021 Irma Preza 7106 2,798.51
26.3.2021 Astrit Memini 9222 2,204
27.3.2021 Florida Xhetani 4316 1,640
28.3.2021 Anisa Soko 8621 295.17
29.3.2021 Ornela Shqarri 5591 12,967.50
30.3.2021 Staver Koroveshi 5977 180,000
31.3.2021 Paola Kashari 4115 83,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.4.2021 Fajsal Fshbaladuani 5234 3,990
02.4.2021 Olsi Mata 931 3,697
03.4.2021 Ervis Kaja 866 689.25
04.4.2021 Akil Lalaj 3509 2842
05.4.2021 Erernik Gorica 4517 129,610
06.4.2021 Laura Nogaj 8484 1,990
07.4.2021 Eralda Nehani 2279 16,635.64
08.4.2021 Elsi Meti 9893 995.03
09.4.2021 Matilda Gica 945 16,210.25
10.4.2021 Violeta Zylyftari 9930 7,295.66
11.4.2021 Ajada Caushi 5430 900
12.4.2021 Rezarta Tela 4806 1,700
13.4.2021 Lindita Kazazi 326 750
14.4.2021 Ermelinda Shehi 6291 190,000
15.4.2021 Elona Kormani 6914 189,300
16.4.2021 Stela Basha 4027 4,124.39
17.4.2021 Agron Dibra 8467 840
18.4.2021 Imelda Dyreku 7085 1,231.77
19.4.2021 Elsa Saqellari 6154 112,160
20.4.2021 Ervi Kasapi 4842 120,500
21.4.2021 Suida Kuka 8682 618.97
22.4.2021 Brosila Danaj 7573 520
23.4.2021 Ridi Daiu 5522 19,825.46
24.4.2021 Dezdemona Horjeti 855 160,000
25.4.2021 Spartak Sokoli 9489 326
26.4.2021 Najada Husha 5747 4,136
27.4.2021 Inva Budi 5278 1,000
28.4.2021 Daniel Latifi 5005 732
29.4.2021 Xhuljana Zani 3560 1,100
30.4.2021 Amiljeta Mucejani 3184 807


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.5.2021 Mirsada Beqiri 9260 1,611
02.5.2021 Nikola Ndokaj 7556 2,466.30
03.5.2021 Aurora Dedvukaj 6440 460
04.5.2021 Daniel Laitifi 5005 650
05.5.2021 Saimir Cela 0705 170,000
06.5.2021 Leda Vajushi 613 848
07.5.2021 Erlis Myrtai 7904 169,900
08.5.2021 Erald Hoxha 4180 54,000
09.5.2021 Jonida Tahiri 1234 942
10.5.2021 Senada Beqiri 9467 1,431
11.5.2021 Arjana Kraja 7608 796
12.5.2021 Armando Lacuku 8581 353.3
13.5.2021 Sidita Duli 4283 953
14.5.2021 Irdi Dinja 6988 1,576
15.5.2021 Nikoleta Zadrima 5457 669
16.5.2021 Kujtim Hoti 4646 966
17.5.2021 Andi Loloci 3256 99,570
18.5.2021 Enisa Koci 5164 143,600
19.52021 Irisa Sula 9311 1,470
20.5.2021 Ardit Zgura 6859 120,800
21.5.2021 Mjaftime Ramadanaj 1085 890
22.5.2021 Edvin Resuli 9777 299
23.5.2021 Xhesika Bufaraku 6601 1,400
24.5.2021 Rigers Illia 8171 500
25.5.2021 Fina Cerpja 5367 186,500
26.5.2021 Alfred Muri 9590 270
27.5.2021 Doren Harizi 7618 185,000
28.5.2021 Joan Korovesh 8709 180,000
29.5.2021 Erion Xhepa 0817 112,000
30.5.2021 Drita Gera 5208 1,013
31.5.2021 Inva Budi 5278 400


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.6.2021 JULIAN KALEMI 9266 2610
02.6.2021 ARDIT SELAMAJ 9254 450
03.6.2021 ALBANA PJETRI 3171 1435
04.6.2021 DIANA DATJA 7664 1475
05.6.2021 XHENI KOBUZI 1925 10620
06.6.2021 MARSIDA  SHEHU 0723 1529
07.6.2021 LULJETA CENO 9118 3115.78
08.6.2021 ELTON GOCI 3948 492.8
09.6.2021 JURGEN  HUNA 6317 1750
10.6.2021 ELTON NGJELA 5979 829.14
11.6.2021 JORGO GELLCI 265 1222.14
12.6.2021 OLSA DERMISHI 7713 3690
13.6.2021 REZART STERMASI 3391 14352.8
14.6.2021 OLERT MUCA 7345 700.44
15.6.2021 ARMAND SHEHU 9163 1883
16.6.2021 GENTIANA MINO 4070 1000
17.6.2021 ANRI  MOLLAJ 8863 2216.46
18.6.2021 PELLUMB DAKU 3911 2000
19.6.2021 KRISTO ANDONI 4070 5053
20.6.2021 ERMIR LICO 4277 5598.45
21.6.2021 ENED TOPI 8210 849
22.6.2021 DERVISH KURPALI 6755 4010
23.6.2021 ARMANDO MEMUSHI 5445 1637.04
24.6.2021 ALTIN COBO 8577 1195
25.6.2021 DORINA SHKURTI 0024 1880.81
26.6.2021 SHKELZEN DELIALLISI 8741 65554.08
27.6.2021 ORJONA LAMAJ 6141 490.77
28.6.2021 EMANUELA GJINAJ 5923 2800
29.6.2021 GENTJANA BRAKAJ 9592 1290
30.6.2021 HELGA CAKO 8157 1500


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.7.2021 Denis Hoxhaj 5457 1,489.55
02.7.2021 Valbona Lala 1895 3,680
03.7.2021 Donjeta Qeleposhi 4696 690
04.7.2021 Anisa Qallia 7433 600
05.7.2021 Ersilio Tushaj 7462 28,900.98
06.7.2021 Ervin Karmaj 7568 1,472.37
07.7.2021 Gentian Isufaj 7256 10,358.18
08.7.2021 Jozefen Gjushi 1409 451.9
09.7.2021 Mirele Mataj 9670 5,800
10.7.2021 Laurete Prroni 2706 825
11.7.2021 Dean Gite 8370 590
12.7.2021 Ervin Thana 7115 30,356.16
13.7.2021 Stela Lazaj 0720 300
14.7.2021 Manuela Prendi 4652 1,000
15.7.2021 Natasha Basha 1283 710
16.7.2021 Elona Caushi 5876 3,320
17.7.2021 Hamdi Curri 6031 2,170
18.7.2021 Mariza Jaupi 9717 162,000
19.7.2021 Zenepe Ademi 1555 172,200
20.7.2021 Redi Hoxha 0968 162,500
21.7.2021 Ismet Sakir Aktur 2540 4,163.78
22.7.2021 Adriana Fusha 5307 152,250
23.7.2021 Olsi Barka 9303 299
24.7.2021 Aurora Dedvukaj 6440 1,869
25.7.2021 Leda Muriqi 4882 927.03
26.7.2021 Perparim Golli 1723 184,000
27.7.2021 Ledjona Jakupaj 1098 10,439.54
28.7.2021 Besnik Sytari 5420 508
29.7.2021 Nereda Sokoli 7188 787
30.7.2021 Megi Mecaj 3012 180000
31.7.2021 Marin Likaj 6518 180000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.8.2021 Aranit Bajri 4730 3,290
02.8.2021 Anxhela Shameti 8056 17,205.47
03.8.2021 Eni Xheko 4107 2,800
04.8.2021 Arjan Lika 8880 79,990
05.8.2021 Diana Minarolli 0441 2,822.11
06.8.2021 Orgert Vlashaj 1643 3,055
07.8.2021 Arlind Bardulla 5200 3,613.41
08.8.2021 Ferdinand Kranisca 9981 6,178.28
09.8.2021 Ira Celaj 5342 2,865
10.8.2021 Irena Elezi 2917 3,578.69
11.8.2021 Grigor Gjylameti 3778 2,835
12.8.2021 Dhimiter Shuli 4908 3,050
13.8.2021 Ridvan Seferaj 1798 2,925.70
14.8.2021 Merita Semi 9779 7,900
15.8.2021 Vilma Lleshi 5568 2,869.76
16.8.2021 Ana Kuqo 3937 2,790
17.8.2021 Ervin Lika 4797 2,888
18.8.2021 Erdis Cepele 3440 8,000
19.8.2021 Fatjon Celo 5020 2,803.70
20.8.2021 Denisa Nasufi 4218 3,160
21.8.2021 Semena Alushi 8400 15,000
22.8.2021 Enmida Dragoti 1564 2,800
23.8.2021 Elona Kureta 5355 2,837
24.8.2021 Klodian Roshi 7467 3,390
25.8.2021 Bukuri Koromanji 9202 185,000
26.8.2021 Blerta Manushi 3949 3,051.28
27.8.2021 Alis Mali 5650 181,200
28.8.2021 Jurgen Bulati 1115 180,000
29.8.2021 Liljana Hoxholli 0601 16,000
30.8.2021 Oltion Stojku 2425 180,000
31.8.2021 Joan Pac 7311 190,000


Data Emri i Fituesit 4 shifrat e fundit të kartës fituese Shuma e transaksionit fitues
01.09.2021 LORENA SHKOZA 0616 310
02.09.2021 KAMELA BUHALI 2684 159,100
03.09.2021 XHESIKA HAMZALLARI 2482 2,880
04.09.2021 LORENC HASTOPALLI 5754 11,051.98
05.09.2021 KLAUDIO JAKUPI 6778 608.78
06.09.2021 DOREID PETOSHATI 1244 19,000
07.09.2021 RAIMONDA QERIMAJ 8662 2,365
08.09.2021 ERMAL SULA 7281 1,135
09.09.2021 BLEDAR UZO 0346 12,393.98
10.09.2021 ALKIDA SHIMA 8053 2,188.11
11.09.2021 IRDI DINJA 6988 797
12.09.2021 VALBONA CELA 7532 310
13.09.2021 JOZEFIN GJUSHI 1409 635.8
14.09.2021 ZAMIR PALUSHI 2790 1,461.58
15.09.2021 GEZIM MEKOLLI 7804 500
16.09.2021 DONJETA QELEPOSHI 4696 1,275
17.09.2021 MARSEL KOLE PREKA 1084 4,148.46
18.09.2021 DANJA TEMALI 5207 5,258.52
19.09.2021 ROBERTO SHQAU 5379 306.18
20.09.2021 MARIA PRIFTI 6885 190,000
21.09.2021 SUELA MULLALLI 2555 1,299
22.09.2021 ARJELA MARRJA 4421 184,000
23.09.2021 ANISA BILLO 3183 1081
24.09.2021 JETMIR LUMI 2210 5,919.48
25.09.2021 LAURETA SINANAJ 1813 194,900
26.09.2021 BLEDI SENA 3890 3,330
27.09.2021 FESTIM VISHI 2758 152,600
28.09.2021 FLORIAND GJIKNURI 5974 189,000
29.09.2021 ERJION MYRTAJE 8758 187,300
30.09.2021 ORJELA HODA 7555 184,990