Sektori i Industrisë

Sektori i Ndërtimit

Ky është sektori i dytë më i madh në Shqipëri duke pasur kontributin e dytë në PBB-në shqiptare. Për disa vite sektori i ndërtimit ka vuajtur mungesën e likuiditetit. Por, gjatë vitit të fundit në Shqipëri janë lëshuar rreth 1,194 leje ndërtimi për ndërtimin e ndërtesave të banimit, stadiumeve, rrugëve dhe projekteve të tjera infrastrukturore. Një lulëzim është ndërtimi i ndërtesave rezidenciale me cilësi të lartë dhe zyra, komplekse turistike dhe hotele.

Ne sigurojmë kapital punues për kompanitë e ndërtimit për t'i ndihmuar ata të veprojnë në forcë të plotë. Ju keni gjëra më të mira për të përqendruar kohën tuaj sesa të shqetësoheni për luhatjet e rrjedhës së parasë sezonale. Ne si BKT jemi këtu për t'ju udhëhequr dhe për t'ju dhënë zgjidhjen më të mirë për financat tuaja. Ne kemi mbështetur me financimin e projekteve të mëdha kombëtare në infrastrukturë si ndërtimi i Stacionit Kombëtar "Qemal Stafa" dhe ndërtimi i rrugës "Arberi".

Çfarë ofrojmë?
Kredi për financimin e Ndërtimit:

Me këtë lloj financimi, BKT bën të mundur që të ketë kapitalin e nevojshëm për zhvillimin e projekteve në sektorin e ndërtimit privat dhe publik. Ne ofrojmë paketa fleksibile të produkteve për bizneset në aspektin e llojit të kredisë, shumës, planit të ripagimit, kohëzgjatjes etj.

Kushtet e përgjithshme:

  • Afati i ripagimit të huasë është vendosur sipas afatit të projektit deri në 5 vjet.
  • Ju mund të përfitoni nga pagesa më të ulëta të principalit ose falje për një afat të caktuar kohor.
  • Mënyra e pagesës së kësteve është mujore.
  • Shuma maksimale e kredisë varet nga biznesi dhe projekti që do të ndërtohet.
  • Garancia e përdorur është pasuri e paluajtshme ose pajisjeve dhe linja teknologjisë.
  • Me disbursimin e huasë, pagesat transferohen në llogarinë e furnizuesve sipas faturave / situacioneve / preventivave