Shërbimet e Çeqeve

Shërbimet e Çeqeve

Përdorni çekun e BKT-së, janë tepër të thjeshtë për t’u mbajtur!  Tashmë, çeku mund të kthehet në një mjet të dobishëm për kompaninë tuaj.

Përse duhet përdorur çeku i BKT-së për bizneset?

  • Është i thjeshtë për t’u mbajtur - Ju nuk keni nevojë të mbani një shumë të hollash
  • Janë më të sigurta - Mund të lëshohet ndalim pagese për kontroll në rast se është vjedhur
  • Janë më të lehtë për t’u gjurmuar – Ju mund të ruani gjurmet e atij që ka përdorur Çekun tuaj, shumën dhe datën e lëshimit.
  • Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë – Duhet vetëm të paraqiteni në sportelin e bankës dhe të merrni pagesën në datën e çekut
  • Formalizojnë transaksionet- Mund të lidhni me thjeshtësi arkëtimet me pagesën e çekut.

Çeku i BKT-së mund të lëshohet gjithashtu me datë të mëvonshme!

  • Për blerësin! Biznesi juaj ka nevojë për inventar, kapital apo mallra! Ju duhet blerje e menjëhershme por pagesa të shtyra? Zgjidhja është çeku i BKT-së.
  • Për shitësin! Jeni në kërkim të likujditeteve, por pagesa juaj vjen në 1-6 muajt e ardhshëm? Garancia juaj është e çeku i BKT-së.