Këmbim Valutor

Këmbim Valutor

Ju mund të kryeni blerje dhe shitje të monedhave të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.

Ju mund të merrni çmimet më konkurruese në treg për blerje/ shitjet në monedhë të huaj ndaj Lekut. Për US$/LEK, EUR/LEK, GBP/LEK, CHF/LEK, CAD/LEK, AUD/LEK ose konvertime midis dy monedhave të huaja.

Këmbimet valutore mund ti kryeni duke:

  • U paraqitur në degën më të afërt
  • 24 ore ne 7 ditë të javës në
  • Degën Internet
  • Aplikacionin BKT Smart
  • Në ATM-të e BKT nëse keni kartë debiti