Shërbimet e Pagave

Shërbimet e Pagave

Si pasuri e rëndësishme në llojin e tyre, BKT i kushton rëndësi të veçantë dhe punonjësve të sektorit publik. Implementimi i strategjisë së sektorit publik ka çuar në përdorimin e disa produkteve të reja në këtë kuadër brenda paketës “Paga Ime”, e cila ofron:

  • Shërbimin e pagave nëpërmjet bankës sonë
  • Kredi preferenciale për punonjësit e sektorit public
  • Shërbime preferenciale për Institucionet publike dhe punonjësit e saj

Nëpërmjet këtyre Marrëveshjeve të Pagave banka jonë është në kontakt të vazhdueshëm me institucionet publike duke qënë më pranë nevojave publike dhe përmbushjes së rolit të saj social.