Veprime Ditore

Llogari Rrjedhëse
Llogari Rrjedhëse
Nëse keni llogari rrjedhëse, ju mund të bëni transferta parash, pagesa për kartat e kreditit, pagesa të faturave te shërbimeve dhe pagesa periodike. Ju keni mundësinë të përfitoni avantazhet e një paradhënie bankare, e cila ju mundëson para - cash edhe kur fondet në llogarinë tuaj rrjedhëse nuk janë të mjaftueshme.
Shërbimet e Pagave
Shërbimet e Pagave
Si pasuri e rëndësishme në llojin e tyre, BKT i kushton rëndësi të veçantë dhe punonjësve të sektorit publik. Implementimi i strategjisë së sektorit publik ka çuar në përdorimin e disa produkteve të reja në këtë kuadër brenda paketës “Paga Ime”, e cila ofron
Karta e Debitit të Biznesit
Karta e Debitit të Biznesit
Karta e Debitit për Biznesin është një produkt i ri i dizenjuar për të ndihmuar kompanitë për një menaxhim ditor më të mirë të financave.
Karta Prima e Biznesit
Karta Prima e Biznesit
Karta Prima e Kreditit për Biznesit është zhvilluar për të përmbushur nevojat e klientëve të biznesit, si Korporatë ashtu edhe të Bizneseve të Vogla dhe të Mesme (NVM).
Shërbimet POS
Shërbimet POS
Nese deshironi te keni dyqanin tuaj virtual ne internet ku ju te shisni produktet dhe sherbimet tuaja 24 ore ne 7 dite te javes, BKT ofron sherbimin e tregtise elektronike ne nje mjedis te sigurt per pagesat e klienteve tuaj.
Transferta & Pagesa
Transferta & Pagesa
Pavarësisht vendit ku ndodheni, ju mund t’i besoni BKT transfertën e parave tuaja.
Këmbim Valutor
Këmbim Valutor
Ju mund të kryeni blerje dhe shitje të monedhave të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.
Shërbimet e Çeqeve
Shërbimet e Çeqeve
Përdorni çekun e BKT-së, janë tepër të thjeshtë për t’u mbajtur!  Tashmë, çeku mund të kthehet në një mjet të dobishëm për kompaninë tuaj.
Dega "Internet"
Dega "Internet"
Bizneset mund të regjistrohen dhe përdorin direkt në Degën Internet për Biznese e cila gjëndet e disponueshme në faqen zyrtare të BKT-së.
Contact Center
Contact Center
BKT Smart
BKT Smart
Me BKT Smart shërbimet bankare për biznes, tashmë ofrohen të shpejta dhe të sigurta kudo dhe kurdo në telefonin tënd inteligjent pa qenë nevoja të shkosh në degët e BKT-së dhe pa nevojën e një kompjuteri.
ATM - SmartBanKomaT
ATM - SmartBanKomaT
Logoja e SuperBanKomaT, ju orienton se ku mund të depozitoni para pa limit kohe 24 orë në 7 ditë të javes. Në këtë mënyrë ju kurseni kohë dhe të shijoni lehtësinë e këtij shërbimi.
Përditëso Të Dhënat e Biznesit
Përditëso Të Dhënat e Biznesit