Ndarja Në Këste Në Çdo POS

Ndaj në këste veprimet e kryera në çdo POS!

Kartat e kreditit BKT Prima gjithmonë sjellin risi! Ju mund të ndani në këste veprimet që kryeni në çdo POS. Mjafton të kryeni blerjen dhe mbasi ajo të jetë e autorizuar, të zgjidhni fushatën se në sa këste dëshironi ta ndani blerjen.

Fushatat aktuale mund të gjenden duke u loguar në “Dega Internet” ose në aplikacionin “BKT Smart”, në menu-n Kartat e kreditit; Ndaj në këste. Të vlefshme për ndarje në këste do të konsiderohen veprimet e kryera në POS fizik, online sipas fushatave përkatëse.

Që veprimet të ndahen në këste, sigurohuni që ato nuk kanë hyrë në pasqyrën e kartës së kreditit. Data e prerjes së pasqyrës për ciklin e parë është data 22 e çdo muaji dhe cikli i dytë është data 6 e çdo muaji. Nëse këto data qëllojnë ditë pushimi, atëhere shtyhet në datën pasardhëse.

Na ndiqni në - Webpage dhe në Social Media (Facebook & Instagram ) për fushatat më të fundit!

Prima, karta e mundësive eXtra!