POS Virtual

Virtual POS

Rritja e sipërmarrjeve të reja dhe rritja e shpejtë e e-Commerce gjatë viteve të fundit ka zhvendosur fokusin e kompanive nga transaksionet tradicionale në përmirësimin e përvojës së pagesës në internet duke iu përshtatur sjelles dixhitale të konsumatorit përmes një POS Virtual në krahasim me ato tradicionale. Përvoja e klientit është bërë thelbësore për bizneset dixhitale. Shërbimet e pagesave po evoluojnë për të siguruar zgjidhje dhe ndërveprime më të shpejta dhe më të sigurta midis tregtarëve dhe konsumatorëve. Një prej tyre është “Pika e Shitjes Virtuale”. Një zgjidhje që thjeshton përpunimin e kartës së kreditit dhe debitit, dhe zvogëlon shqetësimet që lidhen me paisje shtesë harduer dhe softuer.
 

Si funksionon një terminal virtual?

A e keni dëgjuar termin "terminal virtual" dhe pyesni veten se çfarë është? Në terma themelorë, është mënyra se si bëhet përpunimi i kartave të debitit/kreditit në internet. Nëse keni një faqe interneti, për shembull, që ka një dyqan ku shiten mallra ose shërbime, do t'ju duhet një terminal virtual në mënyrë që klientët të paguajnë. Në përgjithësi mund të përdorni një terminal virtual për çdo transaksion në internet. Termi teknik për këtë transaksion është një "transaksion jo-aktual i kartës" pasi karta e kreditit nuk do të përdoret për rrëshqitje. Në vend të kësaj, vetëm informacionet nga karta e kreditit do të përdoren.

Nëse dëshironi të hapni dyqanin tuaj online në internet nga ku mund të shisni produktet dhe shërbimet tuaja 24 orë në 7 ditë, BKT ofron shërbim “e-commerce” në një mjedis të sigurt për pagesa të klientit tuaj.

Karakteristikat dhe përfitimet:

Përfitimet e përdorimit të e-commerce BKT:
 • Mund të pranoni pagesa me të gjitha kartat që mbajnë logon VISA, MASTERCARD; (kartat e debitit / kreditit)
 • Mund të pranoni pagesa në një mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt; Cdo biznes që do të jetë partner në këtë shërbim do të bëhet anëtar i programit "MasterCard Secure Code" dhe “Verified by Visa ".
 • Ju mund të mbani gjurmët e shitjeve tuaja përmes një ndërfaqe të raportimit të detajeve; ndërfaqja ju mundëson të nxirrni raporte për shitjet e kryera në dyqanin tuaj online dhe të integroni këtë informacion në sistemet tuaja të tjera.
 • Mund të merrni pagesa në EUR / LEK ose të dyja valutave.
 • Ju mund të ofroni bonus për klientët tuaj dhe të bëheni anëtar në rrjetin tonë tregtar dhe klientët mund të shpenzojnë pikët e fituara në rrjetin e tregtarëve të bonusit BKT
Përveç shitjeve standarde, BKT është banka e parë dhe e vetmja në treg që ofron shitje me këste edhe në tregti elektronike.
 

Kërkesat në internet për e-commerce:

Nëse dëshironi t'u jepni mundësi blerje online klientëve tuaj, duhet të bëni disa zhvillime në faqen tuaj të internetit për të ofruar disa produkte / shërbime që do të zgjidhen nga klientët. Faqja juaj e internetit duhet të plotësojë kërkesat e standarteve të Visa / Mastercard si më poshtë.
 
 • Ju duhet të mbani informacione të sakta dhe të azhurnuara të kontaktit.
 • Çmimet dhe detajet e produkteve ose shërbimeve që ju ofroni duhet të specifikohen.
 • Nëse kompania do të shesë në valutë të huaj, kërkohet që të shfaqë kursin e këmbimit në faqen e internetit.
 • Telefonat e kontaktit të shërbimit ndaj klientit dhe adresat e e-mail duhet të përfshihen.
 • Për më tepër, informacioni i kompanisë duhet të jetë i disponueshëm në faqe. (Emri tregtar i vendit të punës, vendi i vendbanimit të vendit të punës dhe adresa e vendit të punës)
 • Kufizimet e importit duhet të ekzistojnë, nëse ka.
 • Informacioni në lidhje me politikën e privatësisë, politikën e sigurisë, politikën e anulimit-kthimit, kontratën e shitjes në distancë ose Marrëveshjen e shërbimit, kushtet e përgjithshme të transaksioneve, vendin e juridiksionit / vendin e dorëzimit dhe shpërndarjen për vendet e shërbimit duhet të jenë në dispozicion në faqen tuaj të internetit.
 • Në varësi të fushës së veprimtarisë së produktit të ofruar, nëse ka licenca dhe dokumente të kërkuara nga autoritetet përkatëse, këto dokumente duhet të dorëzohen në bankë.
 • Faqja e pagesave duhet të përfshijë opsionin për të paguar me kartë krediti.
 • Faqja e internetit duhet të përmbajë katalogun e produkteve dhe shportën e blerjeve.
 • Vlefshmëria e të gjitha ndërfaqeve (linqe) ka një konsideratë të rëndësishme.
 • Logot e bankave duhet të shfaqen në faqen tuaj të internetit sipas Visa dhe Mastercard ose bankës për të cilën kërkohet.
 • Produktet që janë të ndaluara të shiten në kuadrin e rregullave ligjore nuk duhet të shiten në këtë faqe interneti. Në këtë pikë është mbledhur problemi më i madh. Fatkeqësisht, shumë prej kompanive mund t’ju refuzohet kërkesat për pos virtual, për shkak të ndonjë produkti të disponueshëm në faqen e tyre të internetit. Për këtë arsye, marrja e mendimit të një avokati mbi këtë temë përpara se të aplikoni do të shkurtojë procedurën per pos virtual, e cila ndonjëherë mund të zgjasë shumë.
Sigurt 3D: (Produkti BKT VPOS tashmë përfshin 3D të sigurt)
Platforma 3D Secure që kërkohet nga sistemet e pos virtuale dhe ato të pagesave në internet, do të krijojë një mendim pozitiv si për konsumatorin ashtu edhe për bankën në lidhje me sigurinë e faqes tuaj.
Në këtë sistem, të zhvilluar nga Visa dhe Mastercard, për të rritur sigurinë e blerjeve në internet, kartëmbajtësi drejtohet në faqen e internetit të bankës, të përdorur gjatë procesit të pagesës. Më pas miratimi bëhet me një fjalë-kalimin një perdorim tek telefoni celular i regjistruar në sistemin bankar.
Kur informacioni i kartës dëshirohet të përdoret nga njerëz të tjerë, ju kontriboni në blerjen e sigurt të klientëve tuaj në mjedis elektronik, pasi pagesa bëhet me fjalëkalimin e dërguar në celularin e mbajtësit të kartës të regjistruar në bankë.
Sistemi i përgatitur për përdorimin e kartave Visa quhet "Verified By Visa" dhe sistemi i përgatitur për përdorimin e kartave Mastercard quhet "SecureCode". Shërbimi ofrohet falas.

Integrimi i VPOS në aplikacione është gjithashtu i mundur.

BKT jep mundësi të ndryshme për tregtarët për integrimin e VPOS në varësi të nivelit të sigurisë së faqes në internet. Faqja e internetit me certifikatë SSL (sugjeruar).
SSL / Secure Socket Layer: Kriptimi i transmetimit të të dhënave përmes internetit është shumë i rëndësishëm në tregtinë elektronike. Tani çdo faqe e-commerce duhet të ketë një SSL dhe të kritoj të dhënat në këtë faqe. Certifikatat SSL gjithashtu ofrojnë këto karakteristika të kriptimit.

Në mënyrë që kompanitë të përdorin POS-in Virtual, ata duhet të kenë një certifikatë SSL dhe kjo certifikatë duhet të instalohet. Ka çertifikata SSL që ofrojnë siguri 128-bit ose 256-bit. Edhe pse shumë kompani të tregtisë elektronike në të gjithë botën përdorin shtresën e sigurisë 128-bit, vitet e fundit, ka kompani që ofrojnë një mjedis të sigurt për blerje duke rritur shtresën e sigurisë në 256 bit.

Certifikatat SSL sigurojnë që të dhënat në një faqe interneti janë të koduara dhe t'i transmetohen palës tjetër. Për shembull, kur një klient futet në informacionin e tij personal dhe kartat e kreditit dhe jep konfirmimin e pagesës, këto informacione janë të koduara përmes SSL dhe i transmetohen bankës. Në këtë mënyrë, palët e treta nuk mund të qasen në këto të dhëna. Dallimi midis shtesave të sigurisë 128-bit dhe 256-bit vjen nga këto metoda të kriptimit. Metoda e kriptimit 256-bit ofron një sistem më gjithëpërfshirës të kriptimit në krahasim me 128-bit.
Nëse në faqen tuaj të internetit nuk ka çertifikatë SSL, BKT mund t'ju japë vetëm mundësinë që tregtari është i sigurtë për të përfunduar këtë.
 

Kërkesat e aplikimit:

Për të parë procedurat e aplikimit për Virtual Pos dhe sistemet e pagesave në internet;

Fillimisht, ju duhet të aplikoni në bankë. Aplikuesi (ose përfaqësuesi) duhet të jetë pronar i faqes në internet.
Nëse keni aplikuar për pos virtual, duhet të hapni një llogari në bankë. Procesi i hapjes se një llogarie mund të ndryshojë në varësi të arsyeve të ndryshme si institucioni i kompanisë dhe lloji i kompanisë. Dokumentet e përgjithshme të kërkuara janë si më poshtë;
 
 • KSHBB 002 + KSHBI 009 për Administrator. (Marrëveshje e përgjithshme duke përfshirë termat dhe kushtet dhe kornizën ligjore të marrëdhënies së biznesit midis bankës dhe klientit)
 • Formulari i aksionarit të deklaratës (nëse më shumë se 1 aksionar).
 • Statuti (nëse është Shpk ose Sha) - mund ta shkarkoni në internet nga QKB.
 • Akti i fondacionit (nëse ato kanë).
 • NIPT.
 • Ekstrakt nga QKB i shkarkuar nga E-albania.
   
 • Pas kësaj do ndiqet instalimi i POS
 • Formulari i tregtarit që duhet të plotësohet nga stafi i degës me informacion tregtar përkatës.
 • Pas konfirmimit nënshkruhet marrëveshja V-POS.
 • Ekipi teknik i BKT do të japë manualin e detajuar të integrimit teknik për t'i dhënë udhëzime ekipeve të IT (ose mund të jetë një kompani softuerësh e kontraktuar që i jep shërbim teknik tregtarit)
 • Ekipi teknik i BKT do të kontrollojë nëse kërkesa e faqes në internet është përmbushur ose jo
 • BKT do të japë llogari provë përpara se të finalizojë.
   
Para fillimit të zbatimit, tarifa e mirëmbajtjes duhet të paguhet në degë 170 euro + 110 euro.